Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng khi thu thập tại Milan chỉ được dung cho mục đích tư vấn, và chăm sóc khách hàng nội bộ, ngoài ra không được sử dụng theo mục đích nào khác, đảm bảo sự bảo mật thông tin của quý khách hàng.

 

Messerger Zalo